1/10Marlin Inn Poslat pohlednici
Hlavní vstup do htl. Marlin Inn 
Chybí EXIF data