2/10Palm Beach Resort Poslat pohlednici
Hlavní bazén 
Chybí EXIF data